מכון לפיתוח אמנויות  תיתורה
Titora

הצלחת התלמיד

,התלמיד שלנו נועם ונטורה , מורה אלה שסטק
 עברו בהצלחה את החלק המוזיקלי של בחינת הכניסה לבית ספר למוסיקה יוקרתית "תלמה ילין". בטוח בהצלחתו! לשמור את זה!