מכון לפיתוח אמנויות  תיתורה
Titora

תנאי קבלה

תנאי קבלה

 
 
שנת הלימודים מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בחודש יולי.
המכון מתחייב לקיים 44 פגישות של תלמיד עם המורה שלו במקצוע הראשי במשך 11 חודשי לימוד כאשר מתוכם 42 שיעורים ו-2 הופעות.

 ישנם שיעורים של 3045 ו-60 דקות.

 בנוסף לשיעורים פרטניים עם המורה, כל תלמיד זכאי לקבל שיעורים קבוצתיים שבועיים במקצועות הבאים: 
א). תורת המוסיקה 
ב). תולדות המוסיקה 
ג). מקהלה 
ד). נגינה בהרכבימ קאמריים ואנסמבלים (בהצעת המורה)

 המערכת בנויה כך שכל המקצועות התאורטיים מסודרים באותו יום וברצף על מנת שכל התלמידים יוכלו להשתתף.

 בחגים, ערבי חג ובחול המועד פסח לא יתקיימו לימודים.
 שכר לימוד לא יזוכה בגין שיעורים שלא יתקיימו עקב החגים.

 במקרה של היעדרות מהשיעור מסיבה מוצדקת כגון מחלה או טיול בית-ספרי, על הורי התלמיד להודיע למורה בשיחה אישית מראש לפני 
24 שעות לפחות. הודעה מוקדמת מזכה את התלמיד בקבלת שיעור השלמה בתיאום עם המורה ( עד  3 פעמים במהלך השנה ).
 במקרה של הודעה מאוחרת או אי- הודעה מאבד התלמיד את זכותו לשיעור השלמה. וזאת על אחריותם וחשבונם של ההורים.
שיעורים שיבוטלו ע"י קונסרבטוריון יוחזרו במועד אחר.
לא ניתן להחזיר שיעורים קבוצתיים . לתלמיד שהחסיר שיעור בקבוצה ניתנת אפשרות להשלימו עם קבוצה אחרת ( בהסכמתה של המורה )

 הנהלת הקונסרבטוריון תקבע את תכנית ואופן הלימודים , את גודל הקבוצות וכדומה, ותהייה רשאית לשנות, לשלב ולפרק קבוצות ע"פ שיקול
דעת מקצועי.

קונסרבטוריון "תיתורה" מקיים מעת לעת מפגשים וקונצרטים.

 השתתפות בקונצרט של כל תלמיד ותלמידה היא ע"פ שיקול דעת מקצועי בלבד.כמו כן, לתלמידים מחוננים ניתנת אפשרות להופיע בקונצרטים
ייצוגיים מטעם מכון "תיתורה" במודיעין ומחוצה לה, להשתתף במחנות קיץ המאורגנים ע"י "נוער מוסיקלי בישראל" במחירים מועדפים ולהתנסות
בתחרויות מוסיקליות בתחומים מתאימים. כל הנ"ל ע"פ החלטת ועד המורים.

הופעה בקונצרט פנימי של מחצית השנה ובקונצרט סיום השנה הינה חובה, והיא נחשבת למבחן מעבר.

 במועד ההכנה לקונצרט שנתי באולם לא יתקיימו שיעורים סדירים אלא חזרות והכנות להופעה.

 במשך שנת הלימודים מכון "תיתורה" מעניק מלגה לאחד מתלמידיו ע"פ קריטריונים הבאים: הישגים בלימודים ומצב כלכלי של משפחה. המלגה
תוענק לתלמיד ותיק ( שנת הלימודים השנייה ומעלה ) על סמך החלטת ההנהלה.