מכון לפיתוח אמנויות  תיתורה
Titora

שכר לימוד

שכר לימוד

 
 
 
בעת ההרשמה של תלמיד מתבצעים תשלומים הבאים:
1. דמי הרשמה -60 ₪.
2. דמי ביטוח עבור השנה הנוכחית - 90 ₪. 
3. חומר עזר ללימודים - 120 ₪:

א) חומר מצולם שיחולק במהלך השנה 
ב) מחברות מיוחדות עם חומר עזר במקצועות תאורטיים 
ג) תלבושת אחידה של קונסרבטוריון הכוללת כובע וחולצה.

 כל התשלומים הנ"ל הינם חד פעמיים ויושלמו בעת ההרשמה. ( סה"כ תשלום חד-פעמי – 270 ₪ ).

שכר לימוד בקונסרבטוריון מתעדכן בכל שנה. 
במקרה של החלפת מסגרת לימוד יתעדכן שכר הלימוד ויותאם למחירון. 
שכר הלימוד ישולם מראש בצ'קים דחויים עבור כל השנה או באמצעות כרטיס אשראי בהתאם לחודשי לימוד.
* התשלום ע"י צ'קים מועדף כדי שנוכל להחזירם בתנאי הפסקת לימודים מוקדמת.

 במקרה של הפסקת לימודים לפני סיום שנת הלימודים הנוכחית על הורי התלמיד להודיע להנהלת המכון לא יאוחר מתאריך 20 לחודש הנוכחי.
הנהלת הקונסרבטוריון מתחייבת להחזיר צ'קים דחויים עבור סכומים שנותרו לתשלום עד סוף השנה במלואם. קבלת הודעה על הפסקת לימודים
במועד מאוחר יותר (החל מ-21 לחודש הנוכחי) גורמת לחיוב כספי עבור חודש נוסף ללא קשר להפסקת לימודים. אם תלמיד מפסיק את לימודיו
בקונסרבטוריון באחד החודשים האחרונים של שנת הלימודים (אפריל, מאי, יוני, יולי) לא יוחזרו לו צ'קים עבור ארבעה חודשים אלה.