מכון לפיתוח אמנויות  תיתורה
Titora

מיכאל וקסר

מיכאל וקסר

מיכאל וקסר

 
 כלי נגינה
  כינור
  גיטרה
 סגנונות
  כלסי
  מוסיקה קלה
  מוסיקה יהודית